Varnost in zdravje pri delu

Varstvo in zdravje pri delu je usposabljanje, ki  je zakonska obveznost!

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) je delodajalec dolžan zagotoviti vsem svojim delavcem, tudi študentom in dijakom, usposabljanje iz varstva in zdravja pri delu. Določene obveznosti po ZVZD-1 pa imajo tudi samozaposlene osebe.

varnost-zdravje-pri-delu-profitbiro

Mi za vas preko pooblaščene osebe za izvajanje izobraževanja na področju varnosti in zdravja pri delu organiziramo izobraževanje s področja:

  • varnosti in zdravja pri delu,
  • s področja o varni uporabi strojev in ostale delovne opreme,
  • opravljanje najrazličnejših izpitov za upravljanje strojev (viličar,…),
  • poskrbimo za pregled Vaše delovne opreme in stroje,
  • za Vas vodimo vse potrebne evidence.