Računovodstvo

Majhno podjetje z strokovno podkovanim kadrom vam nudi profesionalne storitve na področju knjigovodstva in računovodstva. Poudarek dajemo na osebni pristop stranke ter se trudimo skozi analize svojim strankam redno svetovati. Stremimo k dolgoročnemu sodelovanju ter rasti podjetja naše stranke.

Za vas opravimo:

 • knjiženje poslovnih dogodkov,
 • vodenje glavne knjige,
 • analitična evidenca saldakontov,
 • izpisi odprtih postavk,
 • obračun davka na dodano vrednost,
 • obračun povračila davka iz tujine,
 • obračun trošarin,
 • vodenje davčnih evidenc,
 • seznam, amortizacija in prevrednotenje osnovnih sredstev,
 • izdelava zaključnega računa,
 • izdelava medletnih bilanc,
 • vodenje blagajne,
 • obračun plač,
 • obračun socialnih prispevkov za zavezanca,
 • obračun podjemnih pogodb in avtorskih honorarjev,
 • vodenje računovodstva po stroškovnih mestih in projektih,
 • izdelava poročil za Banko Slovenije,
 • izdelava statistike finančnih računov,
 • vodenje plačilnega prometa,
 • obračun obresti,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • izterjava dolgov (klicanje dolžnikov, e-izvršba)
 • razne druge storitve po želji stranke.

Na željo stranke storitve lahko opravimo v naših ali vaših prostorih!

Zakaj računovodstvo z PROFIT BIROJEM?

 • ker varujemo vaše podatke,
 • ker na računovodstvo gledamo iz podjetniškega zornega kota,
 • ker za svoje računovodske storitve prevzamemo celotno odgovornost ter imamo zavarovanje računovodske odgovornosti,
 • ker smo fleksibilni in prilagodljivi glede Vaših potreb,
 • ker vse storitve opravljamo strokovno, profesionalno in v dogovorjenem roku,
 • ker se redno udeležujemo izobraževanje in bomo na podlagi znanja in izkušenj prihranili Vaš čas in denar,
 • ker storitve opravljamo skladno s slovenskimi računovodskimi standardi.