Pravna ureditev

Urejena delovno- pravna zakonodaja je izrednega pomena, pa ne le iz vidika delovne inšpekcija, pač pa je tu pomembnejši razlog in pomemben pogoj za uspešno poslovanje- urejenost kadrovskih evidenc, ki je temeljni pogoj za lažjo organizacijo poslovanja.

Za vas uredimo personalne mape ter z zakonom obvezne kadrovske evidence:

 • celotno personalno mapo delavca (pregledamo in uredimo tako, da so vsi dokumenti, ki jih zahteva zakonodaja na enem mestu),
 • pripravimo in uredimo evidence s področja varnosti in zdravja pri delu,
 • uredimo katalog evidenčnih kartonov – evidenco zaposlenih delavcev,
 • evidence o izrabi delovnega časa,
 • evidenco o stroških dela,
 • evidenco o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Pripravimo vam splošne akte družbe:

 • Pravilnik o delovnih razmerjih,
 • Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest (skupaj s sistemizacijo in opisi delovnih mest),
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o zagotavljanju varstva delavcem pred psihičnim maltretiranjem (mobbing)
 • Pravilnik o izvajanju kontrole alkoholiziranosti na delovnem mestu,
 • Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,
 • Navodila za delo oz. pravilnike, katera so vezana na delovni proces ali potrebe posameznega delodajalca (uporaba službenega vozila, telefona…).

Pred ureditvijo pravnega vidika kadrovske službe se pogovorimo s podjetnikom in potem sestavimo pravilnike skladno z zakonodajo ter potrebami vsakega posameznega podjetnika.