Administracija

Zavedamo se, da je dandanes najpomembnejše, da se podjetnik lahko v celoti posveti svojim obveznostim in poslom.

administracija-profitbiro

Tako smo pomislili tudi na to in smo Vam na razpolago tudi za:

  • sprejemanju in oddajanju pošte, e-pošte
  • pisanje raznih poslovnih dopisov,
  • oblikovanju in pisanju vabila,
  • priprava pogodb o poslovnem sodelovanju,
  • izdelava raznih splošnih aktov podjetja,
  • priprava pogodb o poslovnem sodelovanju,
  • pomoč pri izpolnjevanju obrazcev za prijavo na razne javne razpise,
  • priprava in obračun potnih nalogov
  • vodenje splošnih administrativnih evidenc (evidenca pogodb, evidenca mobilnih telefonov, evidenca osnovnih sredstev, evidenca prejete in izdane pošte, ipd.)
  • ostala splošno administrativna dela po želji naročnika.